• Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
Honlap
Bibliográfia az 1956-os forradalom és szabadságharc Veszprém megyei eseményeinek tanulmányozásához PDF Nyomtat Email
Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár állományában található könyvek:
 • Bakos Miklós                                                                    
  Szocialista rendünk elleni támadás és az azt követő konszolidáció            
  kibontakozása Várpalotán / Bakos Miklós. - p. 58-64. == A szocializmus         
  megvédése és megújulása hazánkban                                              
  Várpalota - Történelem 1956-1957 

 • Németh József                                                                   
  Egy volt karhatalmista visszaemlékezése az ellenforradalomra és a            
  konszolidációra Veszprém megyében / Németh József. - p. 64-67. == A            
  szocializmus megvédése és megújulása hazánkban                                 
  Veszprém megye - Történelem 1956-1957    

 • Szucsik István                                                                  
  Harc az ellenforradalom ellen, a szocialista konszolidációért Veszprémben,   
  1956. október-1957. június / Szucsik István. - p. 141-168. == Veszprém megyei  
  honismereti tanulmányok 9.                                                     
  Veszprém - Történelem 1956-1957

 • Mészáros Gyula                                                       
  Az 1956-os forradalom eseményei Pápán és környékén / Mészáros Gyula. - Pápa
  : Jókai Mór Városi Könyvtár, 2004. - 307 p. ;  24 cm                      
  Pápa - Történelem 1956,

 • Nagy Alajos
  Ajka 1956 / Nagy Alajos. - [Ajka] : Ékes József, 2004. - 215 p. : ill. ; 25 cm 
  Ajka - Történelem 1956   

 • Sebő József                                                                     
  Moira : Brusznyai Árpád élete és kora / Sebő József. - [Budapest] : Kairosz, 
  cop. 2002. - 327 p. ; 20 cm                                                    
  Brusznyai Árpád (1924-1958) *  Veszprém - Történelem 1956

 • Mészáros Gyula                                                          
  Forradalom és szabadságharc Veszprémben 1956 : tények, dokumentumok,         
  visszaemlékezések / Mészáros Gyula ; [szerk. Praznovszky Mihály]. - Veszprém : 
  Művészetek Háza, 2001 (Veszprém : Prospektus Ny.). - 574, 48 p., [28] t. : ill. ; 24 cm                                                                       
  Veszprém - Történelem 1956

 • Szabó Pál, C.                                                                   
  Forradalom és szabadságharc 1956, Veszprém / C. Szabó Pál. - Veszprém :      
  [Szerzői kiad.], 2001 (Veszprém : EKMK Ny.). - 35 p. ; 21 cm fűzött : 500,- Ft                                                           
  Veszprém - Történelem 1956 - Filmforgatókönyv

 • Kahler Frigyes                                                            
  A Brusznyai per : emberi sorsok a politikai megtorlás idején / Kahler        
  Frigyes. - [Szentendre] : Kairosz, cop. 1998. - 411 p. ; 21 cm                  
  Brusznyai Árpád (1924-1958) *  Magyarország - Történelem 1956 

 • Némák szóra kelnek : várpalotai emlékkönyv / gyűjt. és szerk. Fakász Tibor ; 
  a fényképeket kész. Molnár Tamás, Leitner Ferenc, Scharf Imre. - [Várpalota] : 
  Fakász T., cop. 1993. - 222 p., [50] t. : ill. ; 21 cm                         
  Várpalota *  Várpalota - Történelem 

 • Süle Sándor 
  Forradalmi események Kertán / írta Süle Sándor. - Veszprém : Kézirat, [1992].
  - 51, [20] fol. ; 30 cm
  Kerta - Történelem 1956-1957

 • Veress D. Csaba 
  Adalékok Tapolca történetéhez, 1944-1956 / Veress D. Csaba. - Tapolca :      
  Tapolcai Városszépítő Egyesület : Városi Tanács, 1989 [!1990] (Veszprém :      
  Prospektus GM Ny.). - 99 p ; 24 cm. - (Tapolcai füzetek ; 7. )                 
  Tapolca - Történelem 1944-1956

 • Veszprém megyei önálló tanulók dolgozatai / szerk. Beszteri Béla ; [Kiad. az]
  MSZMP Veszprém megyei Bizottsága. - Veszprém : , 1984 (Veszprém : Pannon Ny.).
  - 116 p. ; 20 cm                                                              
  Veszprém - Pártoktatás *  Veszprém megye - MSZMP Történet *  Várpalota - Történelem 1956

 • Kolman Ferenc                                                                   
  Ellenforradalom Várpalotán / Kolman Ferenc. - Veszprém : Kézirat, 1984. - 48 
  fol. ; 31 cm                                                                   
  Várpalota - történelem 1956  

 • Dobozy Imre                                                         
  A tapolcai vár / Dobozy Imre. - [Budapest] : Kossuth, 1957. - 47 p. ; 19 cm  
  Tapolca - Történelem 1956

 • Fehér könyv az ellenforradalom Veszprém megyei ténykedéséről / [MSZMP        
  Veszprém Megyei Bizottság Agit. Prop. Osztálya]. - Veszprém : MSZMP Veszprém M.
  Biz. Agit. Prop. Oszt., 1957. - 47 p ; 20 cm                                  
  Veszprém megye - Forradalom 1956

 • Vádirat : az ellenforradalom Veszprém megyében / [írták Csaba Imre et al.] ; 
  [összeáll. Thiery Árpád] ; [szerk. Győri Imréné és Falus Róbert]. - Budapest : 
  Kossuth, 1957. - 111 p. ; 20 cm                                                 
  Ajkarendek" / Thiery Árpád (1928-1993). - Októberi híradás / Thiery 
  Árpád (1928-1993). - Üldözöttek / Kása András. - Csillaghullás / Hazai Sándor. 
  - Szemben az árral / Kanizsa István. - Veszprémi egyetemisták / Vándor         
  Józsefné. - Devecseri vihar / Thiery Árpád (1928-1993). - A halál torkában /   
  Csaba Imre (1921-1991)
  Veszprém megye - Forradalom 1956 

 • Hungler József Veszprém város bibliográfiája : Művelődéstörténeti forrásgyűjtemény a XII. századtól 1960-ig/ összeállította Hungler József. - Veszprém, 1981. - 887 p. ; 29 cm

 • Forradalom és tanácsok : adalékok Veszprém megye közigazgatás történetéhez 1956, 1982-1990 / [szerk. Zongor Gábor] ; [szerzők Agg Zoltán et al.] ; [kiad. a ... Közigazgatási és Informatikai Szolgáltató Iroda]. - Veszprém : Közigazgatási és Informatikai Szolgáltató Iroda, 2000 (Veszprém : Faa Produkt). - 162 p. ; 23 cm

 
Válogatás 1956. októberének veszprémi sajtójából:
 • A veszprémi egyetem hallgatóinak nagygyűlése = Veszprémmegyei Népújság. 1956. X. 24. 1. p.

 • Veszprém megye dolgozói! Elvtársak! = Veszprémmegyei Népújság. 1956. X. 25. 1. p.
  A megyei tanács, a megyei pártbizottság, a népfront közös felhívása a budapesti események hatására.

 • A Veszprémi Vegyipari Egyetem Tanácsának és ifjúságának kiáltványa Veszprém város dolgozó népéhez = Veszprémi Népújság. (különkiadás) 1956. X. 25.

 • Megalakult a Megyei Nemzeti Forradalmi Tanács = Veszprémi Népújság. 1956. X. 27. 1. p.

 • Leírhatatlan, lángoló lelkesedés a veszprémi felvonuláson = Veszprémegyei Népújság, 1956. X. 27. 1-2 p.

 • Kerekes Imre: Választottak = Veszprémmegyei Népújság. 1956. X. 27. 2. p.
  A nemzeti átalakulás "lelkes" ünneplése.

 • A nép ítélete = Veszprémmegyei Népújság. 1956. X. 27. 2. p.
  A Rákosi, Lenin és Sztálin szobrok ledöntése.

 • Hirdetmény = Veszprémmegyei Népújság. 1956. X. 27. 2. p.
  Lóránt Imrének, a Megyei Nemzeti Forradalmi Tanács elnökének statáriumot közlő hirdetése.

 • Koronczai Emil: Vér nélkül = Veszprémmegyei Népújság. 1956. X. 27. 3. p.
  Felhívás a vérnélküli, ésszel megvívandó forradalomra.

 • A Forradalmi Tanács kiáltványa Veszprém megye lakosságához = Veszprémmegyei Népújság. 1956. X. 28.

 • A Hazafias Népfront megyei elnöksége üdvözli a Megyei Nemzeti Forradalmi Tanácsot = Veszprémmegyei Népújság. 1956. X. 28. 2. p.

 • Közlemény = Veszprémmegyei Népújság. 1956. X. 29. 1 . p.
  A politikai elitéltek szabadonbocsátását közli.

 • A Magyar Dolgozók Pártja megyei Intéző Bizottságának felhívása a megye dolgozóihoz = Veszprémmegyei Népújság. 1956. X. 29. 1. p.

 • A Forradalmi Tanácsok soron következő feladatai = Veszprémmegyei Népújság. 1956. X. 29. 2. p.

 • Varga Dezső: Kellett ez a tisztítótűz = Veszprémmegyei Népújság. 1956. X. 29. 3. p.

 • Fontos döntések a megyei munkás, -paraszt, - diák, -katona és értelmiségi küldöttek gyűlésén = Veszprémmegyei Népújság. 1956. X. 30. 1. p.

 • Gaál Sándor: Elindultunk a magunk útján = Veszprémmegyei Népújság. 1956. X. 30. 1. p.

 • A Veszprém megyei Nemzeti Forradalmi Tanács felhívása = Veszprémmegyei Népújság. 1956. X. 30. 1. p.

Internetes források:

Этого было вполне "закон о банковских вкладах" достаточно, чтобы разобраться в происходящем.

У него был настоящий камень "Lada Niva/Lada 4x4 ВАЗ-21213…" и дубликат, сделанный "Основы управления персоналом" им самим по фотографиям, а правительство, само того не "The Notebook" ведая, обратилось к нему с заданием скопировать его собственную "Чувство реальности. Роман" работу.

Его собеседник широко раскрыл "Путь феникса" глаза.

Я был уверен, что вы поможете мне.

Желудок "Свидание за облаками" его был пуст, но сердце переполнилось "кубань банк вклады" горькой пищей мести, способной поддержать силы, заставлявшей двигаться, "Атлас а/д А4 Республики Татарстан и прилегающих территорий" чтобы вернуться и свести счеты.

Преследуя скорлупку Анубиса, Фрамин видит "Очерки современной европейской философии" в черноте космоса нечто недоступное пониманию.

 

Honlapunk a TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0017 számú pályázat támogatásával jött létre. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap (ESZA) társfinanszírozásával valósul meg.